home Mananarap. Bureau voor Analyses van en Rapportages over (tevredenheids)onderzoek.

Benchmarks Mananarap.

Vaak is het zo dat een organisatie al een idee heeft over een probleemstelling en de onderzoeksvragen. Het kan zelfs zo zijn dat Mananarap wordt gevraagd een bijdrage te leveren als de vragen al geformuleerd zjn of als er al ingevulde vragenlijsten beschikbaar zijn. In zo een geval is Mananarap uitstekend in staat snel een kwalitatief goede analyse en rapportage te leveren.

Indien Mananarap gevraagd wordt een volledig klant- of medewerkertevredenheidsonderzoek op te zetten kan gebruik gemaakt worden van benchmarks. Een benchmark is een:

'Norm, een ijkpunt waarmee prestaties van organisaties kunnen worden vergeleken'.

Het voordeel van het gebruik van benchmarks is dat men zich kan vergelijken met andere organisaties.

Indien Mananarap gevraagd wordt een volledig klant- of medewerkerstevredenheidsonderzoek op te zetten vindt dit uiteraard in nauw overleg met de klant plaats. Het is belangrijk de voor de organisatie belangrijkste succesbepalende factoren te benoemen en het onderzoek en de vraagstelling hierop te richten. Daarnaast is via internet veel informatie over benchmarks te vinden.

Meer infomatie over de verschillende soorten benchmarks van Mananarap:

Benchmark klanttevredenheid
Benchmark medewerkerstevredenheid

eendjes


toren_zierikzee