home Mananarap. Bureau voor Analyses van en Rapportages over (tevredenheids)onderzoek.

Mananarap en MVO.

Hoe geeft Mananarap vorm aan MVO?

Mananarap neemt zijn verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit betekent dat er bij de bedrijfsvoering, naast het streven naar continuïteit, sterk rekening wordt gehouden met mens en milieu. Mananarap maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen de drie P's: Profit, Planet en People.

Internationale ketenverantwoordelijkheid.

De basis voor MVO in Nederland wordt door de SER gelegd in de verklaring 'Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' uit 2008. Hierin zijn onder andere richtlijnen van de OESO en de ILO opgenomen. De elementen die hier genoemd worden zijn richtinggevend voor het dagelijks handelen van Mananarap. Als kleine onderneming heeft Mananarap uiteraard niet veel invloed op bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden van werknemers of de bescherming van het milieu in de Derde Wereld. Om de ketenverantwoordelijk vorm te geven wordt bij de inkoop van producten en diensten zoveel mogelijk rekening gehouden met keurmerken. Mananarap koopt bijvoorbeeld alleen papier met het FSC-keurmerk.

Plaatselijke betrokkenheid.

MVO betekent ook dat Mananarap plaatselijk maatschappelijke betrokkenheid toont. Wij doen dit door op te treden als donateur van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME). Hiermee wordt de kwaliteit van de directe leefomgeving van het bedrijf bevorderd.

Transparantie.

Een belangrijk aspect van MVO is transparantie. Alle betrokkenen bij de organisatie (leveranciers, klanten, omwonenden, maatschappelijke organisaties) hebben recht op informatie over de activiteiten die Mananarap in het kader van MVO ontplooit. Mananarap geeft dit vorm door op deze website jaarlijks de vorderingen te publiceren.

Wat doet Mananarap nu al aan MVO?

Mananarap geeft op de volgende manieren vanaf 2010 vorm aan MVO.

 1. De fysieke producten die de core business vormen (rapportages) worden zoveel mogelijk elektronisch opgeleverd.
 2. Mananarap is spaarzaam bij de aanschaf van alles wat nodig is voor de bedrijfsvoering. Mananarap koopt bijvoorbeeld geen onnodige kantoorartikelen. Er wordt bij aankoop waar mogelijk rekening gehouden met keurmerken.
 3. Als er geprint wordt gebeurt dit dubbelzijdig. Mananarap gebruikt uitsluitend FSC-papier.
 4. Mananarap ontwikkelt en produceert enkel promotiemateriaal noodzakelijk om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.
 5. Mananarap betrekt groene stroom van zijn energieleverancier.
 6. Mananarap scheidt zijn afval.
 7. Mananarap verplaatst zich niet onnodig fysiek. Als reizen toch noodzakelijk is gebeurt dit op een milieuvriendelijke en voor de gelegenheid passend comfortabele manier. Fiets, trein, auto indien nodig.
 8. Mananarap toont plaatselijke betrokkenheid als donateur van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede.
 9. Mananarap bevordert de transparantie over zijn MVO-inspanningen door op deze website jaarlijks de vorderingen bij te werken in welke mate de organisatie bijdraagt aan een betere leefomgeving.

Meer informatie?

Er is (op internet) veel informatie over MVO beschikbaar. Hieronder zijn ter informatie enkele links opgenomen.

 1. MVO Nederland
 2. Rijksoverheid en MVO
 3. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Binnenveld


paalhoofd


bloem


bos


natuur