home Mananarap. Bureau voor Analyses van en Rapportages over (tevredenheids)onderzoek.

Benchmarks medewerkerstevredenheid.

Mananarap baseert zijn medewerkertevredenheidsonderzoek op de volgende aandachtsgebieden van het INK-model. Op de INK site is meer informatie te vinden over het model en zijn toepassingen. Mananarap neemt als uitgangspunt bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek op de volgende onderwerpen de medewerkers te ondervragen.
  • Algemene tevredenheid over de werkgever, loyaliteit.
  • Tevredenheid over leidinggevenden.
  • Tevredenheid over informatievoorziening over strategie en beleid van de organisatie.
  • Tevredenheid over hoe de organisatie met medewerkers omgaat.
  • Tevredenheid over hoe de organisatie met schaarse middelen omgaat.
  • Tevredenheid over hoe processen verlopen.
  • Wat medewerkers vinden van hoe de organisatie omgaat met haar maatschappelijke functie en betrokkenheid.
schelpen